Saturday, 15 December 2007

Deadline

I told you how I had lots of work to do in my last posts. Well, I finally finished my work. I didn't sleep for more than 24 hours.

It was 3AM in the morning. I still had a few adjustments to make. Last minute touch up adjustments. The project was due at 10AM that morning. So yeah, at 3AM atu kan, my lower abdomen started to feel sangal and macam ada cucuk-cucuk. Paranoid ku. Or in other words, uri ku. Aku ani lagi keturunan uri. Kawasan Appendix lagi sakitnya ani. Boh, Appendicitis ni! Appendicitis ni! Beuri ku berabis. Sakitnya inda pulang sakit banar, ganya inda nyaman rasanya kawasan atu. Karang tah ku bejumpa doktor eh kataku. Siapkan dulu keraja, antar keraja, baru mengaga hospital.

So yeah dalam pukul 7 pagi atu siap tah keraja ku. Practise presentation ku lagi tu di bilik tamu. Labang-labang ku practise. From time to time duduk ku sekajap-sekajap; pasal sangal bah kawasan pinggang kanan ku atu. Then it was time to submit my work; time for presentation.

So I reached school, went into my class and kan mengantar keraja tah ku ni. Sekali apa nah? MY DEADLINE was extended sampai tujuh hari bulan satu!

KAN MATI SAJA KU INDA MEMBUAT KERAJA AH! LITERALLY!

Anyways, cabul aku atu eh. It was definitely not Appendicitis. I think aku sangal saja pasal labih 24 jam inda tidur atu kali. Nauzubillah. Luan labih wah uri nya. Penyakit wah uri ani, I tell you.

Sekali kan, masa aku kana bagitau deadline ku kana extend atu, macam ilang tia rasa sakit atu. Macam inda bedusa-dusa wah. Sehat wah rasa ku. Hahaha. Man. Seriously? Appendicitis? Hahaha what a joke. Setan wah tu membisik. Supaya aku give up buat keraja kali tu?

It worked out for the best lah. At least now I have more time to work on my project; and dapat relax and tidur. It is official. Cuti ku start sudah!

Thank you to those who left comments on my previous post. I appreciate it all.

No comments: